سه شنبه ۱ آبان ماه ۱۳۹۷
 
بانک اطلاعات >  لیست املاک مسکن شیراز
 
مسكن ایمان -----------------------------------------------------------------------------
نام : مسكن ایمان
تلفن : 9171118137
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهر جدید صدرا - فاز 2 - 300 متر بعد از نگهبانی
توضیحات :
مشاور املاك پرسپولیس -----------------------------------------------------------------------------
نام : مشاور املاك پرسپولیس
تلفن : 6259212
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : خیابان تاچارا - بعد از بوستان علوی - جنب اداره برق منطقه 5
توضیحات :
آژانس مسكن صدرا سازان -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسكن صدرا سازان
تلفن :
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهرجدید صدرا، فازیك، ابتدای فلكه سنگی، دست چپ
توضیحات :
املاک پاسارگاد -----------------------------------------------------------------------------
نام : املاک پاسارگاد
تلفن : 9173160714
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهرجدیدصدرا- بولوارغدیر- جنب درمانگاه علی بن ابیطالب
توضیحات :
املاک صدرا آفرین -----------------------------------------------------------------------------
نام : املاک صدرا آفرین
تلفن : 9173144152
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : صدرا فاز2- ابتدای ورودی اراضی دانشگاه و نیروی انتظامی
توضیحات :
املاک توحید -----------------------------------------------------------------------------
نام : املاک توحید
تلفن : 9173117938
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهر جدید صدرا جنب درمانگاه علی بن ابیطالب
توضیحات :
املاک مدرس -----------------------------------------------------------------------------
نام : املاک مدرس
تلفن : 9173111947
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : چهارراه شریف آباد- خیابان نیروتراس-200متربعدازدو راهی قلعه نوبه طرف گردخون
توضیحات :
آژانس حافظ شیراز -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس حافظ شیراز
تلفن : 8340279
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : چهار راه عدالت - 20 متری امام خمینی - روبروی داروخانه منتصری
توضیحات :
مسکن آفاق -----------------------------------------------------------------------------
نام : مسکن آفاق
تلفن : 8340110
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهرک سراج - خیابان پاییز - روبروی آموزشگاه الهه نیرومند
توضیحات :
آژانس مسكن آفاق -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسكن آفاق
تلفن : 8340110
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهرك سراج، خیابان پائیز
توضیحات :
مسکن کامپیوتری مهر -----------------------------------------------------------------------------
نام : مسکن کامپیوتری مهر
تلفن : 8333488
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بولوار- قدوسی شرقی روبروی درب پادگان
توضیحات :
آژانس مسكن گلباران -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسكن گلباران
تلفن : 8309575
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بلوار سیاحتگر، 20 متر بالاتر از قدمگاه، جنب تاكسی تلفنی شادی
توضیحات :
آژانس مسكن رازقی -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسكن رازقی
تلفن : 8307006
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بلوار زرهی
توضیحات :
آژانس مسکن گلزاری -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسکن گلزاری
تلفن : 8306152
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بلوار عدالت مقابل بوستان هاشمی
توضیحات :
آژانس مسکن وحدت -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسکن وحدت
تلفن : 8306131
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : جاده زندان جنب مسجد موسی بن جعفر
توضیحات :
آژانس مسکن قصر -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسکن قصر
تلفن : 8305210
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : خیابان بیست متری آبیاری
توضیحات :
آژانس مسكن اسدی -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسكن اسدی
تلفن : 8304445
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بلوار زرهی، روبروی ایستگاه قوامی
توضیحات :
آژانس مسكن اطلس -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسكن اطلس
تلفن : 8304150
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بلوار استقلال، جنب قنادی
توضیحات :
آژانس مسكن شیراز -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسكن شیراز
تلفن : 8302506
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بلوار زرهی، ایستگاه قوامی
توضیحات :
مسكن آرمان -----------------------------------------------------------------------------
نام : مسكن آرمان
تلفن : 8300396
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بلوار باهنر شمالی، ساختمان مهرنجان، جنب بانك صادرات
توضیحات :
املاك ولیعصر -----------------------------------------------------------------------------
نام : املاك ولیعصر
تلفن : 8253425
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : باهنر جنوبی، ایستگاه آخر، شاقل بیگی جنب نانوائی
توضیحات :
آژانس املاك امیركبیر -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس املاك امیركبیر
تلفن : 8242666
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : ابتدای بلواررحمت غربی، روبروی بستنی آبشار
توضیحات :
آژانس کامپیوتری فجر -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس کامپیوتری فجر
تلفن : 8242161
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شرق زندان- شهرک مطهری- روبروی جاده کرونی
توضیحات :
آژانس گلچین شیراز -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس گلچین شیراز
تلفن : 8234618
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : زرهی ایستگاه 4
توضیحات :
مسکن صدف -----------------------------------------------------------------------------
نام : مسکن صدف
تلفن : 8228253
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بولوارپاسدارن ایستگاه 2 روبروی بانک مسکن
توضیحات :
آژانس کامپیوتری جعفری -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس کامپیوتری جعفری
تلفن : 8227473
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بولوارپاسداران ایستگاه 3 جنب بانک تجارت
توضیحات :
املاک صفری -----------------------------------------------------------------------------
نام : املاک صفری
تلفن : 8226099
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بولوار پاسداران- ایستگاه 4 زرهی- نرسیده به چوگان
توضیحات :
آژانس مسكن جوكار -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسكن جوكار
تلفن : 8223344
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بلوار امیركبیر، انتهای ضلع غربی ترمینال باربری
توضیحات :
مسکن کلبه سبز -----------------------------------------------------------------------------
نام : مسکن کلبه سبز
تلفن : 8222214
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : فلکه مطهری - کنار سوپر خان دایی
توضیحات :
آژانس مسکن پروا -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسکن پروا
تلفن : 8203331
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : چهارراه آبیاری
توضیحات :
آژانس مسكن قاسمی -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسكن قاسمی
تلفن : 7319121
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بلوار نصر، ریاستی اول
توضیحات :
آژانس مسكن تلاش -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسكن تلاش
تلفن : 7310638
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بلوار نصر، بعد از پلاستیك سازی
توضیحات :
آژانس مسكن یاس -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسكن یاس
تلفن : 7309381
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : ابتدای بلوار نصر، روبروی بانك ملت
توضیحات :
آژانس مسكن رضائی -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسكن رضائی
تلفن : 7306539
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بلوار نصر، نرسیده به ریاستی اول
توضیحات :
آژانس مسكن گلستان -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسكن گلستان
تلفن : 7305513
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بلوارنصر، ریاستی دوم
توضیحات :
آژانس مسكن عدل -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسكن عدل
تلفن : 7305048
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بلوار نصر، ریاستی دوم
توضیحات :
آژانس مسكن حافظ -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسكن حافظ
تلفن : 7303236
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بلوار نصر، روبروی مسجد ابوالفضل
توضیحات :
آژانس مسكن داریون -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسكن داریون
تلفن : 7302832
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بلوار نصر، روبروی كارخانه آرد عربزاده
توضیحات :
آژانس مسكن امید -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسكن امید
تلفن : 7302812
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بلوار نصر، جنب بانك سپه جهانگردی
توضیحات :
آژانس مسكن شقایق -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسكن شقایق
تلفن : 7302637
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بلوار نصر، روبروی كانادا
توضیحات :
آژانس مسكن نمونه -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسكن نمونه
تلفن : 7301997
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : ابتدای بلوار نصر، روبروی كانادا
توضیحات :
آژانس مسكن پور كاظمی -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسكن پور كاظمی
تلفن : 7301879
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بلوار نصر، روبوری بانك ملت
توضیحات :
آژانس مسكن هجرت -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسكن هجرت
تلفن : 7300433
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بلوار نصر، بعد از پلاستیك سازی، روبروی ده متری مصدق
توضیحات :
آژانس مسکن زارع -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسکن زارع
تلفن : 7291096
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بزرگراه رحمت نرسیده به مسجد المهدی
توضیحات :
آژانس مسکن عدالت -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسکن عدالت
تلفن : 7284130
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بلوار رحمت جنب مسجد المهدی
توضیحات :
آژانس مسکن ولیعصر -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسکن ولیعصر
تلفن : 7283206
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بلوار رحمت 70 متری کمربندی
توضیحات :
آژانس مسكن نصر -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسكن نصر
تلفن : 7277776
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بلوار مدرس، فضل آباد، شهرك ولی عصر، خیابان 119
توضیحات :
املاک فتوحی -----------------------------------------------------------------------------
نام : املاک فتوحی
تلفن : 7269375
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : فلکه کوزه گری -20 متری برق فشار قوی
توضیحات :
آژانس مسكن فدك -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسكن فدك
تلفن : 7265718
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بلوار رحمت، نرسیده به پل غدیر
توضیحات :
آژانس مسكن منوچهری -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسكن منوچهری
تلفن : 7219936
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بلوار نصر، ریاستی دوم
توضیحات :
آژانس مسكن شهریاری -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسكن شهریاری
تلفن : 7219793
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : خیابان فرصت شیرازی (سردخانه)
توضیحات :
آژانس مسكن جنت -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسكن جنت
تلفن : 7219249
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بلوار نصر، ریاستی دوم
توضیحات :
آژانس مسكن فدك -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسكن فدك
تلفن : 7217653
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بلوار نصر، ریاستی دوم
توضیحات :
آژانس مسكن مهدی -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسكن مهدی
تلفن : 7217461
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بلوار نصر، ریاستی اول
توضیحات :
آژانس مسکن رضا -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسکن رضا
تلفن : 7214166
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بلوار فرصت شیرازی نبش بیست متری فاضل روبروی نانواپی
توضیحات :
آژانس مسكن راستی -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسكن راستی
تلفن : 7212657
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بلوار نصر، بالاتر از پمپ گاز
توضیحات :
آژانس مسكن شریفی -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسكن شریفی
تلفن : 7207770
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : خیابان شهید دوران، نرسیده به چهارراه شریف آباد
توضیحات :
آژانس مسکن عبادی -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسکن عبادی
تلفن : 7207521
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بلوار فرصت شیرازی ابتدای بیست متری فاضل
توضیحات :
آژانس مسکن فجر -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسکن فجر
تلفن : 7207521
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بلوار فرصت شیرازی ابتدای بیست متری فاضل
توضیحات :
آژانس مسكن لاله ها -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسكن لاله ها
تلفن : 7204662
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : خیابان فرصت شیرازی، استاد شهریار، 20 متری ششم پذونك
توضیحات :
آژانس مسکن کاوسی -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسکن کاوسی
تلفن : 7204366
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : خیابان فرصت شیرازی بالاتر از فلکه سمت راست بیست متری فاضل
توضیحات :
آژانس مسكن آسایش -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسكن آسایش
تلفن : 7204266
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بلوار مدرس، پودنك، نبش 20 متری پنجم
توضیحات :
آژانس مسکن رفاه -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسکن رفاه
تلفن : 7204244
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بلوار مدرس ابتدای بیست متری ششم پدونک
توضیحات :
آژانس مسكن صدرا -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسكن صدرا
تلفن : 7204108
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : . بلوار فرصت شیرازی، روبروی شهرك نگین
توضیحات :
آژانس مسکن صدرا -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسکن صدرا
تلفن : 7204108
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بلوار فرصت شیرازی روبروی شهرک نگین
توضیحات :
آژانس مسکن فتحی -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسکن فتحی
تلفن : 7204103
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بلوار سردخانه انتهای بیست متری فاضل
توضیحات :
آژانس مسكن موسوی -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسكن موسوی
تلفن : 7203950
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بلوار مدرس، پودنك، 20 متری دوم، سمت چپ
توضیحات :
آژانس مسکن ملت -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسکن ملت
تلفن : 7203913
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بیست متری فاضل روبروی آپارتمانهای فرهنگیان
توضیحات :
آژانس مسکن امید -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسکن امید
تلفن : 7203861
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بلوار فرصت شیرازی 100 متر بعد از فلکه سردخانه
توضیحات :
آژانس مسکن گلها -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسکن گلها
تلفن : 7202710
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بلوار مدرس ابتدای بیست متری ششم پدونک
توضیحات :
آژانس مسكن وحدت -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسكن وحدت
تلفن : 7200902
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بلوار نصر، ریاستی اول
توضیحات :
آژانس مسكن كوثر -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسكن كوثر
تلفن : 7200407
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : خیابان شهید دوران، نرسیده به چهارراه شریف آباد
توضیحات :
آژانس مسکن آرمان -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسکن آرمان
تلفن : 6305138
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : فرهنگ شهر ایستگاه 14 جنب بانک ملت
توضیحات :
املاک ایران -----------------------------------------------------------------------------
نام : املاک ایران
تلفن : 6303304
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : میدان معلم - همت شمالی - سمت چپ بعد از مسکن سازان
توضیحات :
گروه مشاورین املاک نیلی -----------------------------------------------------------------------------
نام : گروه مشاورین املاک نیلی
تلفن : 6301761
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بولوارفرهنگ شهر- روبروی اداره دارایی جنب دبیرستان عرفان
توضیحات :
مسکن فانوس -----------------------------------------------------------------------------
نام : مسکن فانوس
تلفن : 6282681
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : از طرف ستارخانه - خیابان ولیعصر
توضیحات :
آژانس مسكن مهرگان -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسكن مهرگان
تلفن : 6279926
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بلوار استقلال، نرسیده به ایستگاه قوامی
توضیحات :
آژانس مسکن شهروندان -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسکن شهروندان
تلفن : 6279656
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : خیابان رحمت آباد مقابل مسجد الرضا
توضیحات :
آژانس املاك جوانمردی -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس املاك جوانمردی
تلفن : 6278211
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بلوار بعثت، فلكه سنگی، كوچه 33
توضیحات :
آژانس مسکن رفاه -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسکن رفاه
تلفن : 6269302
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بلوار مطهری جنب چشم پزشکی
توضیحات :
آژانس مسکن بهاران -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسکن بهاران
تلفن : 6268542
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : عفیف آباد جنب بانک ملت
توضیحات :
آژانس مسکن کیهان -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسکن کیهان
تلفن : 6268408
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : قصردشت ابتدای ولیعصر
توضیحات :
مسكن كیهان -----------------------------------------------------------------------------
نام : مسكن كیهان
تلفن : 6268308
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : خیابان ولیعصر قصردشت، ابتدای خیابان
توضیحات :
آژانس مسکن پارس -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسکن پارس
تلفن : 6265989
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : رحمت آباد نرسیده به رستوران درویش
توضیحات :
مسکن شاهین -----------------------------------------------------------------------------
نام : مسکن شاهین
تلفن : 6265742
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : نرسیده به چهارراه زرگری- شاه قیس (کوچه 63)
توضیحات :
آژانس مسكن امیر -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسكن امیر
تلفن : 6265466
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : ولیعصر قصردشت، نبش كوچه 8
توضیحات :
املاک علی -----------------------------------------------------------------------------
نام : املاک علی
تلفن : 6259747
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : گلدشت معالی آباد- داخل بازارچه نبش نیلوفر
توضیحات :
آژانس مسكن برلیان -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسكن برلیان
تلفن : 6252429
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : معالی آباد، جنب 35 متری دوستان، ساختمان برلیان
توضیحات :
آژانس استقلال -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس استقلال
تلفن : 6242257
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : آخرفرهنگ شهر- فلکه احسان- کوی وحدت
توضیحات :
مسکن خدادادی -----------------------------------------------------------------------------
نام : مسکن خدادادی
تلفن : 6240116
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : آخرفرهنگ شهربالاتر از آتش نشانی
توضیحات :
آژانس مسكن پاسارگاد -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسكن پاسارگاد
تلفن : 6208936
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهرك گلستان، خیابان علامه امینی، بالاتر از چشمه بازارچه تجاری
توضیحات :
مسکن هجرت صدرا -----------------------------------------------------------------------------
نام : مسکن هجرت صدرا
تلفن : 6206065
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهرک گلستان - بلوار دهخدا - سرکوچه 44 دهخدا
توضیحات :
مشاور املاك بانشی -----------------------------------------------------------------------------
نام : مشاور املاك بانشی
تلفن : 6201579
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهرك گلستان، بلوار علامه امینی، روبروی درمانگاه ایران زمین، جنب تعاونی ثامن الائمه
توضیحات :
آژانس مسكن دراك -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسكن دراك
تلفن : 6201445
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهرك گلستان، روبروی نمایشگاه
توضیحات :
آژانس مسکن ملاصدرا -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسکن ملاصدرا
تلفن : 2357861
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : خیابان زند روبروی دانشکده مهندسی
توضیحات :
آژانس مسكن مهر افسر -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسكن مهر افسر
تلفن : 2355064
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : خیابان وصال، چهارراه منوچهری
توضیحات :
آژانس مسكن صدرا -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسكن صدرا
تلفن : 2354359
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : خیابان سی متری سینما سعدی، نبش صاحبدیوانی
توضیحات :
مشاوراملاک هنگ -----------------------------------------------------------------------------
نام : مشاوراملاک هنگ
تلفن : 2354298
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : حدفاصل باسکول نادرو فلکه هنگ روبروی کیلومترسازی علی پیروی
توضیحات :
آژانس مسكن حامد -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسكن حامد
تلفن : 2354220
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : خیابان بیست متری سینما سعدی، روبروی مخابرات
توضیحات :
آژانس مسكن زهره -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسكن زهره
تلفن : 2352705
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : خیابان نادر، بعد از منوچهری، جنب بیت الزهرا
توضیحات :
آژانس مسكن آزادی -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسكن آزادی
تلفن : 2351264
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : خیابان وصال
توضیحات :
آژانس مسكن فردوسی -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسكن فردوسی
تلفن : 2339953
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : خیابان هنگ، روبروی نان ماشینی
توضیحات :
آژانس مسكن اسلامی -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسكن اسلامی
تلفن : 2339808
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : خیابان هنگ، روبروی ده متری نادر
توضیحات :
آژانس مسکن خواجو -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسکن خواجو
تلفن : 2338360
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : نرسیده به خیابان رحمت آباد
توضیحات :
آژانس مسکونی طرفدار -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسکونی طرفدار
تلفن : 2337517
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : خیابان دکتر فقیهی - نبش هدایت
توضیحات :
آژانس مسكن گلستان -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسكن گلستان
تلفن : 2336935
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : ابتدای خیابان مشیر كهنه
توضیحات :
آژانس مسكن خوش خو -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسكن خوش خو
تلفن : 2336542
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : اواسط خیابان هنگ
توضیحات :
آژانس مسکن حسینی -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسکن حسینی
تلفن : 2332555
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : نرسیده به رحمت آباد
توضیحات :
آژانس مسكن جم -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسكن جم
تلفن : 2331473
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : خیابان لطفعلی خان زند،
توضیحات :
املاك ایران -----------------------------------------------------------------------------
نام : املاك ایران
تلفن : 2331203
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : سی متری سینما سعدی، نرسیده به داروخانه بابك
توضیحات :
آژانس مسكن جعفری -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسكن جعفری
تلفن : 2309726
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : خیابان هنگ
توضیحات :
آژانس مسكن همایون -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسكن همایون
تلفن : 2309669
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : خیابان قاآنی شمالی
توضیحات :
مشاورین مسکن سماء -----------------------------------------------------------------------------
نام : مشاورین مسکن سماء
تلفن : 2308536
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : چهارراه ملاصدرا- ابتدای بعثت
توضیحات :
املاک باغ صفا -----------------------------------------------------------------------------
نام : املاک باغ صفا
تلفن : 2302512
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : ضلغ جنوبی پل باغ صفا
توضیحات :
آژانس مسکن میلاد -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسکن میلاد
تلفن : 2297978
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : خیابان ساحلی جنب مسجد الزهرا
توضیحات :
آژانس مسكن میلاد -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسكن میلاد
تلفن : 2297978
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : میدان دانشجو، ابتدای خیابان ساحلی، جنب مسجد الزهراء
توضیحات :
آژانس مسکن ابریشم -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسکن ابریشم
تلفن : 2295173
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : خیابان ابریشمی - خیابان مهر یزدان
توضیحات :
آژانس مسكن ساحلی -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسكن ساحلی
تلفن : 2294357
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : خیابان ساحلی غربی، جنب پیمان تصویر
توضیحات :
آژانس مسكن قائم -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسكن قائم
تلفن : 2286960
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بلوار جدید قران، مركز تلفن حافط، نبش كوچه 7
توضیحات :
آژانس مسكن شما -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسكن شما
تلفن : 2285948
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : . میدان اطلسی، ابتدای بلوار هجرت
توضیحات :
مسکن وحید -----------------------------------------------------------------------------
نام : مسکن وحید
تلفن : 2283494
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : فلکه هفت تن - پشت پارک محله ای - روبروی باشگاه ورزشی
توضیحات :
آژانس مسکن پیمان -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسکن پیمان
تلفن : 2280470
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بلوار گلستان ابتدای بیست متری گلستان
توضیحات :
آژانس مسکن نظامی -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسکن نظامی
تلفن : 2271660
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بلوار گلستان باسکول حاج قنبر
توضیحات :
مسکن رستمی -----------------------------------------------------------------------------
نام : مسکن رستمی
تلفن : 2247515
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : اول دروازه سعدی - روبروی داروخانه ارشدی
توضیحات :
بنگاه آستانه -----------------------------------------------------------------------------
نام : بنگاه آستانه
تلفن : 2240741
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : از طرف آستانه خیابان آستانه - دست چپ اولین بنگاه
توضیحات :
آژانس مسکن حاج رسول -----------------------------------------------------------------------------
نام : آژانس مسکن حاج رسول
تلفن : 2220767
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : گودعربان
توضیحات :

صفحه اصلـی  |  تمـاس با ما  |  درباره مـا
.: تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به شیراز پورتال می باشد و استفاده از مطالب سایت فقط با ذکر منبع مجاز می باشد :.
طراحی و اجرا وب سایت