جمعه ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۷
 
بانک اطلاعات >  مراکز خدمات ارتباطی شیراز
 
خدمات ارتباطي -----------------------------------------------------------------------------
نام : مسعود سپهر
تلفن : 8230135
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : چهار راه ریشمک-ساختمان دریس
توضیحات :
خدمات ارتباطي -----------------------------------------------------------------------------
نام : مینوشهرفیعی
تلفن : 2224294
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : صحن مطهر شاهچراغ
توضیحات :
خدمات ارتباطي -----------------------------------------------------------------------------
نام : محمد رضا واجد
تلفن : 2298055
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : خیابان ساحلی غربی-جنب باشگاه دانشگاه
توضیحات :
خدمات ارتباطي -----------------------------------------------------------------------------
نام : عبد الحمید سبزی
تلفن :
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : سروستان-خیابان امام خمینی
توضیحات :
خدمات ارتباطي -----------------------------------------------------------------------------
نام : علی اکبر کریمی منفرد
تلفن : 2354670
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : سیمتری سینما سعدی جنب نمایندگی سایپا
توضیحات :
خدمات ارتباطي -----------------------------------------------------------------------------
نام : بهمن مختاری
تلفن : 2308136
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : خیابان فردوسی-روبروی اداره مایکروو
توضیحات :
خدمات ارتباطي -----------------------------------------------------------------------------
نام : غلامرضا قاجار
تلفن : 6308311
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بلوار پاسداران-نرسیده به میدان معلم
توضیحات :
خدمات ارتباطي -----------------------------------------------------------------------------
نام : مریم اقایی
تلفن : 6250126
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بلوار میرزای شیرازی-بالاتر از پل معالی اباد-سمت چپ
توضیحات :
خدمات ارتباطي -----------------------------------------------------------------------------
نام : ژاله ازادی
تلفن : 2296330
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : پل هفتنان-نرسیده به میدان معلم
توضیحات :
خدمات ارتباطي -----------------------------------------------------------------------------
نام : احسن اله قربانی
تلفن : 7326855
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : پل هفتتنان-نرسیده به بانک صادرات
توضیحات :
خدمات ارتباطي -----------------------------------------------------------------------------
نام : خداکرم بحرانی
تلفن : 2336285
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بلوار گلستان-روبروی داروخانه گلستان
توضیحات :
خدمات ارتباطي -----------------------------------------------------------------------------
نام : اله فروزانفر
تلفن : 6219897
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : خیابان داریوش -پاساژشرق
توضیحات :
خدمات ارتباطي -----------------------------------------------------------------------------
نام : منوچهر سلامی پور
تلفن : 8200046
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : چهار راه اصلاح نژاد ابتدای خیابان فخراباد غربی
توضیحات :
خدمات ارتباطي -----------------------------------------------------------------------------
نام : رحیم فیروزی
تلفن : 7390902
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بلوار دلاوران بسیج-روبروی مقر صاحب الزمان
توضیحات :
خدمات ارتباطي -----------------------------------------------------------------------------
نام : نیلوفر زینلی
تلفن : 2226774
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بلوار زند-کوچه پارک هتل
توضیحات :
خدمات ارتباطي -----------------------------------------------------------------------------
نام : هومان زکی پور
تلفن : 2308978
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : خیابان ش ید فقیهی-تقاطع اردیبهشت-روبروی اژانس
توضیحات :
خدمات ارتباطي -----------------------------------------------------------------------------
نام : سهیلا کریمی نیا
تلفن : 2341018
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : خیابان فلسطین جنب قنادی رضا
توضیحات :
خدمات ارتباطي -----------------------------------------------------------------------------
نام : محمد رضا گلرخیان
تلفن : 2248686
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بلوار زند ابتدای خیابان دهنادی
توضیحات :
خدمات ارتباطي -----------------------------------------------------------------------------
نام : محمد باقر هوشیدر
تلفن : 2335196
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : خیابان انقلاب جنب پاساژ ایران زمین
توضیحات :
خدمات ارتباطي -----------------------------------------------------------------------------
نام : زهرا نیکنام
تلفن : 6209411
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : شهرک گلستان-دهخدا-جنب داروخانه دکتر اسکویی
توضیحات :
خدمات ارتباطي -----------------------------------------------------------------------------
نام : ابراهیم درپی
تلفن : 8238750
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بلوار امیرکبیر-ابتدای ورودی والفجر ازادگان
توضیحات :
خدمات ارتباطي -----------------------------------------------------------------------------
نام : موسی ملک پور
تلفن : 7506442
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بزرگراه رحمت-بلوار نواب صفوی
توضیحات :
خدمات ارتباطي -----------------------------------------------------------------------------
نام : ابراهیم شیروانی
تلفن : 2426093
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : اکبر اباد قران بلوار سیمتری سیلو
توضیحات :
خدمات ارتباطي -----------------------------------------------------------------------------
نام : محمد علی زارع رییس ابادی
تلفن : 8254715
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بزرگراه رحمت-اخر سپاه
توضیحات :
خدمات ارتباطي -----------------------------------------------------------------------------
نام : فهیمه جمشیدی طیب لو
تلفن : 8227975
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : امیرکبیر ابتدای شقایق
توضیحات :
خدمات ارتباطي -----------------------------------------------------------------------------
نام : شرافت حیدری
تلفن : 7319845
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بلوار نصر ریاستی دوم
توضیحات :
خدمات ارتباطي -----------------------------------------------------------------------------
نام : کامران مسروری
تلفن : 6289511
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : قصرالدشت-رحمت اباد
توضیحات :
خدمات ارتباطي -----------------------------------------------------------------------------
نام : علی اصغر خورشیدی
تلفن : 7386956
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بلوار سیبویه-ابتدای کارگر
توضیحات :
خدمات ارتباطي -----------------------------------------------------------------------------
نام : اعظم سهامی
تلفن :
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : مدرس-خیابان محراب
توضیحات :
خدمات ارتباطي -----------------------------------------------------------------------------
نام : شیرین ش بازی
تلفن : 6272621
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : عفیف اباد جنب بیمارستان میر
توضیحات :
خدمات ارتباطي -----------------------------------------------------------------------------
نام : محمد جعفر حمزه زرقانی
تلفن :
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : زرقان-بلوار بخشنده
توضیحات :
خدمات ارتباطي -----------------------------------------------------------------------------
نام : شارضا فیروزی
تلفن : 7521060
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : رحمت-انتهای بنی هاشمی
توضیحات :
خدمات ارتباطي -----------------------------------------------------------------------------
نام : عبد امین شکر فروش
تلفن : 2247905
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : رحمت-انتهای بنی هاشمی
توضیحات :
خدمات ارتباطي -----------------------------------------------------------------------------
نام : کریم خورشید سوار
تلفن : 7205310
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : مدرس بعد از پل غدیر
توضیحات :
خدمات ارتباطي -----------------------------------------------------------------------------
نام : سید جمالدین چهره نگار
تلفن : 8302951
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : هوابرد-استقلال
توضیحات :
خدمات ارتباطي -----------------------------------------------------------------------------
نام : لیلا خانی
تلفن : 7310966
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : نصر-نبش فضیلت شمالی
توضیحات :
خدمات ارتباطي -----------------------------------------------------------------------------
نام : اختر صدیقی
تلفن : 2345261
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : زند-جنب مهندسی
توضیحات :
خدمات ارتباطي -----------------------------------------------------------------------------
نام : محسن زارع
تلفن : 6268591
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : ملاصدرا -کوچه6
توضیحات :
خدمات ارتباطي -----------------------------------------------------------------------------
نام : میثم رویین تن
تلفن : 2713255
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : داریون-کوچه شریعتی
توضیحات :
خدمات ارتباطي -----------------------------------------------------------------------------
نام : قباد امامی
تلفن : 6231968
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : ابتدای میرزای شیرازی
توضیحات :
خدمات ارتباطي -----------------------------------------------------------------------------
نام : مونا شجاعی
تلفن : 7271470
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : میدان دفاع مقدس کوی زهرا
توضیحات :
خدمات ارتباطي -----------------------------------------------------------------------------
نام : محسن رحیمی
تلفن : 2248551
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : میدان ش دا-هجرت جنوبی
توضیحات :
خدمات ارتباطي -----------------------------------------------------------------------------
نام : مرضیه خسروی نیا
تلفن : 7239550
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : مدرس-بعد از سرد خانه
توضیحات :
خدمات ارتباطي -----------------------------------------------------------------------------
نام : حسین وزیری
تلفن : 2288800
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بلوار ازادی روبروی در پارک
توضیحات :
خدمات ارتباطي -----------------------------------------------------------------------------
نام : محمد ابراهیم ابراهیمی
تلفن : 8201816
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : چهار راه تحویلی-اخر بیست متری
توضیحات :
خدمات ارتباطي -----------------------------------------------------------------------------
نام : علی اصغر فتحی
تلفن : 7125624100
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : کوار-جنب قنادی بهار
توضیحات :
خدمات ارتباطي -----------------------------------------------------------------------------
نام : سید محمد هادی ابطحی
تلفن : 6310062
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : قصر الدشت روبروی کلانتری
توضیحات :
خدمات ارتباطي -----------------------------------------------------------------------------
نام : زهرا هژبری منش
تلفن : 8209800
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : سیاحتگر-بطرف چهار راه سیاحتگر
توضیحات :
خدمات ارتباطي -----------------------------------------------------------------------------
نام : غلامرضا حیدری
تلفن : 7315749
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : پیرنیا روبروی پمپ بنزین
توضیحات :
خدمات ارتباطي -----------------------------------------------------------------------------
نام : زهرا نقش زن
تلفن : 6402939
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : رحمت-بازارچه اموزشکده فنی باهنر
توضیحات :
خدمات ارتباطي -----------------------------------------------------------------------------
نام : جواد عرفان منش
تلفن : 7351600
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : صدرا
توضیحات :
خدمات ارتباطي -----------------------------------------------------------------------------
نام : فرشاد بذرافشان
تلفن : 6264072
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : مدرس-خیابان کاوه
توضیحات :
خدمات ارتباطي -----------------------------------------------------------------------------
نام : پیمان طهماسب
تلفن : 6251992
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : ابیوردی-نرسیده به زرگری
توضیحات :
خدمات ارتباطي -----------------------------------------------------------------------------
نام : امیر خورشیدی
تلفن : 7309958
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : معالی اباد
توضیحات :
خدمات ارتباطي -----------------------------------------------------------------------------
نام : محمد نعمتی
تلفن :
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : سعدی-20 متری غرب دلگشا
توضیحات :
خدمات ارتباطي -----------------------------------------------------------------------------
نام : فاطمه جلالی
تلفن : 8343393
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بلوار سفیر جنوبی-نرسیده به پاسارگاد
توضیحات :

صفحه اصلـی  |  تمـاس با ما  |  درباره مـا
.: تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به شیراز پورتال می باشد و استفاده از مطالب سایت فقط با ذکر منبع مجاز می باشد :.
طراحی و اجرا وب سایت