جمعه ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۷
 
بانک اطلاعات >  لیست مراکز خدمات درمانی شیراز
 
مراکز خدمات درماني -----------------------------------------------------------------------------
نام : نمازی
تلفن : 24 - 6262010، 54 - 6263040
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : فلکه نمازی
توضیحات :
مراکز خدمات درماني -----------------------------------------------------------------------------
نام : شهید فقیهی
تلفن : 9 - 2351090
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : خیابان زند، رو به روی صورتگر
توضیحات :
مراکز خدمات درماني -----------------------------------------------------------------------------
نام : شهید چمران
تلفن : 6 - 6240101
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بولوار ش د چمران
توضیحات :
مراکز خدمات درماني -----------------------------------------------------------------------------
نام : خلیلی
تلفن : 5 - 6267363
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : خ ابان خل لی
توضیحات :
مراکز خدمات درماني -----------------------------------------------------------------------------
نام : حافظ
تلفن : 6 - 6271531
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : اول بولوار چمران
توضیحات :
مراکز خدمات درماني -----------------------------------------------------------------------------
نام : زینبیه
تلفن : 19 - 7266811
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : م دان دفاع مقدس
توضیحات :
مراکز خدمات درماني -----------------------------------------------------------------------------
نام : حضرت علی اصغر (ع)
تلفن : 8 - 2288603
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : خیابان مشکین فام
توضیحات :
مراکز خدمات درماني -----------------------------------------------------------------------------
نام : قطب الدین
تلفن : 2 - 8219641
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : خیابان فخرآباد
توضیحات :
مراکز خدمات درماني -----------------------------------------------------------------------------
نام : ابن سینا
تلفن : 3 - 2289601
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : خیابان قرآن
توضیحات :
مراکز خدمات درماني -----------------------------------------------------------------------------
نام : شهید دستغیب
تلفن : 6 - 2288064
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : خیابان حافظ، جنب باغ ملی
توضیحات :
مراکز خدمات درماني -----------------------------------------------------------------------------
نام : مرکز قلب حضرت فاطمه (س) و کودکان شهیدحجازی
تلفن : 2 - 7380281
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بولوار سیبو یه، سه راه آستانه
توضیحات :
مراکز خدمات درماني -----------------------------------------------------------------------------
نام : زایشگاه شوشتری
تلفن : 2333087 - 2333332
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : خیابان شر یعتی
توضیحات :
مراکز خدمات درماني -----------------------------------------------------------------------------
نام : اعصاب و روان
تلفن : 4 - 2229501
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : 16 کیلومتری جاده شیراز - مرودشت
توضیحات :
مراکز خدمات درماني -----------------------------------------------------------------------------
نام :  دکتر بهشتی
تلفن : 5 - 2249201
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : فلکه ولی عصر (عج)
توضیحات :
مراکز خدمات درماني -----------------------------------------------------------------------------
نام : مسلمین
تلفن : 2359181 - 2331171
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : خیابان خیام
توضیحات :
مراکز خدمات درماني -----------------------------------------------------------------------------
نام : 576 ارتش
تلفن :
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : چهارراه باغ تخت
توضیحات :
مراکز خدمات درماني -----------------------------------------------------------------------------
نام : روانپزشک جنت
تلفن :
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بولوار ام رکب ر
توضیحات :
مراکز خدمات درماني -----------------------------------------------------------------------------
نام : دکتر میر
تلفن :
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : خیابان عف ف آباد
توضیحات :
مراکز خدمات درماني -----------------------------------------------------------------------------
نام : پارس
تلفن :
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : خیابان قصردشت
توضیحات :
مراکز خدمات درماني -----------------------------------------------------------------------------
نام : شهر
تلفن : 7 - 2337905
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : خیابان مش رفاطمی
توضیحات :
مراکز خدمات درماني -----------------------------------------------------------------------------
نام : دکتر میرحسینی
تلفن : 5 - 2284433
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بولوار هجرت
توضیحات :
مراکز خدمات درماني -----------------------------------------------------------------------------
نام : علوی
تلفن :
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : خیابان تختی
توضیحات :
مراکز خدمات درماني -----------------------------------------------------------------------------
نام : کسری
تلفن :
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : خیابان 30 متری س نماسعدی
توضیحات :
مراکز خدمات درماني -----------------------------------------------------------------------------
نام : ا یران
تلفن :
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : خیابان لطفعلی خان زند
توضیحات :
مراکز خدمات درماني -----------------------------------------------------------------------------
نام : فرهمندفر
تلفن : 6264748، 4 - 6293700
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : خیابان قصردشت، گودگری
توضیحات :
مراکز خدمات درماني -----------------------------------------------------------------------------
نام : شفا
تلفن : 7 - 2339015
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : خیابان20 متری س نما سعدی
توضیحات :
مراکز خدمات درماني -----------------------------------------------------------------------------
نام : مشیر (دکتر پره زگار)
تلفن :
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : فلکه گاز
توضیحات :
مراکز خدمات درماني -----------------------------------------------------------------------------
نام : ارد بهشت
تلفن : 5 - 6284821
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بولوار چمران
توضیحات :
مراکز خدمات درماني -----------------------------------------------------------------------------
نام : دنا
تلفن : 4 - 6280411
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بولوار ش د مطهری
توضیحات :
مراکز خدمات درماني -----------------------------------------------------------------------------
نام : مرکزی
تلفن : 26 - 6284411، 6273300
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بولوار ش د چمران
توضیحات :
مراکز خدمات درماني -----------------------------------------------------------------------------
نام : بیمارستان دکتر خدادوست
تلفن : 6277593، 6277070
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : خیابان زرگری، فلکه زرگری
توضیحات :
مراکز خدمات درماني -----------------------------------------------------------------------------
نام : کوثر
تلفن : 18 - 6356610
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : خیابان قصردشت، قبل از پل ز رگذر
توضیحات :

صفحه اصلـی  |  تمـاس با ما  |  درباره مـا
.: تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به شیراز پورتال می باشد و استفاده از مطالب سایت فقط با ذکر منبع مجاز می باشد :.
طراحی و اجرا وب سایت