یکشنبه ۱ مهر ماه ۱۳۹۷
 
بانک اطلاعات >  پایانه کاراندیش
 
شماره 13 آسيا سفر( احسان فارس) -----------------------------------------------------------------------------
نام : شماره 13 آسيا سفر( احسان فارس)
تلفن : 7323506- 7309857
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس :
توضیحات :
ايران پيما فارس -----------------------------------------------------------------------------
نام : ايران پيما فارس
تلفن : 7304512 - 7301383
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بلوار سلمان فارسي
توضیحات :
گيتي نورد (ايران مهر) -----------------------------------------------------------------------------
نام : گيتي نورد (ايران مهر)
تلفن : 7302939
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بلوار سلمان فارسي
توضیحات :
پيک صبا حافظ شيراز -----------------------------------------------------------------------------
نام : پيک صبا حافظ شيراز
تلفن : 7304406
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بلوار سلمان فارسي
توضیحات :
شماره 4 ميهن نور آريا ( پيمان گشت) -----------------------------------------------------------------------------
نام : شماره 4 ميهن نور آريا ( پيمان گشت)
تلفن : 7326904 - 7309643
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بلوار سلمان فارسي
توضیحات :
شماره 15 ترابر بي تا ( پيشرو فارس) -----------------------------------------------------------------------------
نام : شماره 15 ترابر بي تا ( پيشرو فارس)
تلفن : 7319115 -7307225
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بلوار سلمان فارسي
توضیحات :
جهان مهر شيراز -----------------------------------------------------------------------------
نام : جهان مهر شيراز
تلفن : 7317802-7321326-7313567
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بلوار سلمان فارسي
توضیحات :
سيروسفر جنوب -----------------------------------------------------------------------------
نام : سيروسفر جنوب
تلفن : 7319111-14
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بلوار سلمان فارسي
توضیحات :
سيروسفر فارس -----------------------------------------------------------------------------
نام : سيروسفر فارس
تلفن : 7304650- 7306731
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بلوار سلمان فارسي
توضیحات :
شاهين گشت فارس -----------------------------------------------------------------------------
نام : شاهين گشت فارس
تلفن : 7316660- 7302918
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بلوار سلمان فارسي
توضیحات :
شماره 16 جهان گشت مهر ( شيراز نويد) -----------------------------------------------------------------------------
نام : شماره 16 جهان گشت مهر ( شيراز نويد)
تلفن : 7317000-7303057
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بلوار سلمان فارسي
توضیحات :
شيراز هما -----------------------------------------------------------------------------
نام : شيراز هما
تلفن : 7319392- 7304713
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بلوار سلمان فارسي
توضیحات :
عدل فارس -----------------------------------------------------------------------------
نام : عدل فارس
تلفن : 7313410- 7301029
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بلوار سلمان فارسي
توضیحات :
شماره 11 آريا سفر شيراز ( ميهن پيما) -----------------------------------------------------------------------------
نام : شماره 11 آريا سفر شيراز ( ميهن پيما)
تلفن : 7306554
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بلوار سلمان فارسي
توضیحات :
گيتي پيما -----------------------------------------------------------------------------
نام : گيتي پيما
تلفن : 7311663- 7305266
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بلوار سلمان فارسي
توضیحات :
شماره 17 پيک صبا شيراز (ميهن پيما) -----------------------------------------------------------------------------
نام : شماره 17 پيک صبا شيراز (ميهن پيما)
تلفن : 7317331- 7304563
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بلوار سلمان فارسي
توضیحات :
ايمن سفر ايرانيان شيراز( ميهن مهر) -----------------------------------------------------------------------------
نام : ايمن سفر ايرانيان شيراز( ميهن مهر)
تلفن : 7303774- 7316000- 7315000
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بلوار سلمان فارسي
توضیحات :
ميهن نور فارس -----------------------------------------------------------------------------
نام : ميهن نور فارس
تلفن : 7317794- 7309365
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بلوار سلمان فارسي
توضیحات :
نداي شيراز -----------------------------------------------------------------------------
نام : نداي شيراز
تلفن : 7321212- 7305129
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بلوار سلمان فارسي
توضیحات :
همسفر چابکسواران پاسارگاد -----------------------------------------------------------------------------
نام : همسفر چابکسواران پاسارگاد
تلفن : 7317711- 7303307
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بلوار سلمان فارسي
توضیحات :
رويال سفر ايرانيان -----------------------------------------------------------------------------
نام : رويال سفر ايرانيان
تلفن : 7311026
فاکس :
آدرس اینترنتی :
پست الکترونیک :
آدرس : بلوار سلمان فارسي
توضیحات :

صفحه اصلـی  |  تمـاس با ما  |  درباره مـا
.: تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به شیراز پورتال می باشد و استفاده از مطالب سایت فقط با ذکر منبع مجاز می باشد :.
طراحی و اجرا وب سایت